Logo
Speed Contab S.R.L.
servicii contabile de performanta
Prima Pagina      Despre Noi

Firma a luat fiinta la inceputul anului 2008 si are ca obiect principal de activitate evidenta contabila in contextul legislatiei nationale referitoare la sarcinile si responsabilitatile financiare ale companiilor private si publice.

 
Obiectivul nostru principal este de a oferi servicii de cea mai inalta calitate companiilor care nu au un departament financiar contabil propriu, dar si celor care au un compartiment financiar contabil propriu, iar personalul acestuia are nevoie de indrumare. Acest obiectiv stabilit de catre echipa Speed Contab inseamna identificarea si rezolvarea problemelor clientilor societatii, acestea realizandu-se doar prin mentinerea legaturii permanente cu acestia.

Pentru clientii sai, SpeedContab ofera urmatoarele servicii:

 • Analiza cheltuielilor incluse in evidenta economica precum si daca acestea indeplinesc criteriile de deductibilitate in conformitate cu prevederile Codului Fiscal
 • Propunerea solutiilor pentru rezolvarea problemelor ridicate de clienti in domeniul contabilitatii si fiscalitatii
 • Analiza veniturilor inregistrate si evidentiarea acestora cu fidelitate in contabilitatea societatii
 • Analiza modului de determinare a amortizarii fiscale inregistrata in evidentele clientilor
 • Analiza operatiunilor legate de inchiderea exercitiilor financiare si stabilirea corecta a profitului impozabil sau a pierderii fiscal
 • Determinarea impozitelor si taxelor datorate bugetului consolidat precum si bugetelor locale
 • Inscrierea corecta a impozitelor si taxelor datorate de clienti in declaratiile specifice
 • Inscrie in evidentele contabile cheltuielilor si veniturile inregistrate in avans si are in vedere transformarea acestora in cheltuieli, respectiv venituri
 • Analizeaza soldurile conturilor, constituirea de provizioane pentru clientii incerti sau in litigiu, precum si derularea unor activitati destinate incasarii sumelor restante de la client
 • Verifica concordanta dintre valoarea impozitelor taxelor si a celorlalte elemente declarate prin declaratiile fiscale sau informative cu cele inscrise in contabilitatea clientilor, precum si daca declaratiile sunt inregistrate la organele competente, in termenele legale
 • Analizeaza daca impozitele, taxele si contributiile datorate bugetului consolidat si bugetelor locale au fost achitate la termenele legale si daca au fost inregistrate cheltuieli accesorii acestora in situatia nerespectarii termenelor de plata
 • Verifica respectarea prevederilor legale la scoaterea din uz a unor stocuri si la casarea unor mijloace fixe
 • Asista clientii, la cererea acestora, in activitatile de control intreprinse de organele abilitate
 • Participa la elaborarea proiectelor de fuziune, divizare sau retragere si urmareste derularea acestora pina la finalizarea operatiunilor
 • Realizeaza arhivarea electronica a tuturor corespondentelor, minutelor si materialelor scrise pe fiecare client