Logo
Speed Contab S.R.L.
servicii contabile de performanta
Prima Pagina      Servicii

Serviciile noastre

 • Servicii de evidenta contabila
  • Inregistrarea documentelor contabile;
  • Intocmirea registrului de casa, a jurnalelor de cumparari-vanzari;
  • Operarea notelor de intrare-receptie;
  • Inregistrarea bonurilor de consum etc;
  • Intocmirea registrului jurnal si a balantei lunare de verificare;
  • Intocmirea decontului de TVA si a celorlalte declaratii;
  • Intocmirea si depunerea bilantului contabil;
  • Asistenta in timpul controalelor fiscale la sediul societatii;
 • Organizarea managementului financiar contabil
  • Consultanta in vederea organizarii departamentelor financiare ale companiilor-client;
  • Intocmirea de proiectii financiare (bugete de venituri si cheltuieli, cash-flow);
 • Consultanta
  • Training in domeniul financiar oferit pentru angajatii departamentelor financiare ale clientilor;

  • Suport in intocmirea aplicatiilor de credit si a dosarelor de licitatii ale clientilor;

  • Business planning;

  • Organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;

  • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;

  • Optimizarea fiscalitatii: impozitul pe venitul global sau pe profit, TVA, asigurari sociale etc.;

  • Intocmirea raportarilor semestriale si anuale si certificarea acestora etc.;

  • Identificarea politicilor contabile si fiscale cele mai avantajoase pentru societate si asistenta in obtinerea facilitatilor fiscale legale si aplicabile societatii;

  • Operatiuni necesar a fi realizate conform reglementarilor contabile pentru activitatile de import si export;

  • Asistenta in redactarea contestatiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale;

  • Consultanta de specialitate privind oportunitatile de finantare bancara;

 • Servicii privind salarizarea si personalul companiei

  • Intocmirea si inregistrarea contractelor de munca la Inspectoratul Teritorial de Munca;

  • Intocmirea si inregistrarea statelor de plata la Inspectoratul Teritorial de Munca;

  • Stabilirea obligatiilor aferente salariatilor si intocmirea ordinelor de plata pentru varsarea impozitelor catre stat;

  • Intocmirea si depunerea declaratiilor lunare specifice pentru casa de asigurari sociale de sanatate, casa de pensii, somaj, ITM etc.;

  • Inregistrarea tuturor operatiunilor privind modificarile de personal la Inspectoratul Teritorial de Munca.

  • Intocmirea de studii de fezabilitate, studii de piata si planuri de afaceri;

  • Initierea si mentinerea relatiei cu institutiile financiare si reprezentarea clientului in fata acestora, sustinerea lui in vederea obtinerii finantarilor necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii etc.